Zapytanie ofertowe preferencje

Prześlij swoje zapytanie ofertowe

minimalny stopień zaangażowania personelu, wdrożenie podstawowych wymagań normy I certyfikacja systemu w miarę krótkim terminie.średni stopień zaangażowania personelu, wstępna analiza procesów, ewentualna zmiana procedur firmy.wysoki stopień zaangażowania personelu, dogłębna analiza procesów, oczekuję zmiany procedur działania firmy.nie jestem w stanie stwierdzić tego na tym etapie postępowania.